Liv Rønneberg (35) slutta som sjukehuslege for å bli fastlege