– Det er å gå baklengs inn i framtida, å presse arbeidsplasser inn i Ålesund sentrum

foto
- Å presse arbeidsplasser inn i Ålesund sentrum uten å få gjort noe med trafikkavviklingen er helt feil etter min oppfatning, sier Geir Stenseth (Frp), her sammen med Frank Sve. Foto: Staale Wattø