Derfor meiner Frp-toppen at ferjeprisane kan frysast

foto
Frank Sve (Frp) meiner signala frå regjeringa i dag betyr at fylkeskommunen sin økonomi ikkje blir så ille som mange trur. Foto: Staale Wattø (arkivfoto)