Vil samle nettselskapene til ett

foto
Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik Foto: Staale Wattø