Meiner ordføraren bagatelliserer dei negative konsekvensane

foto
Sula og Ålesund har dei par siste åra jobba med å utgreie om det planlagde kloakkreinseanlegget deira kan ligge på Kvasneset i Sula. Tidleg neste år er ein konklusjon venta. Foto: Morten Hjertø