Vil ha ekstern gransking av fylkesøkonomien

foto
Frank Sve (Frp) meiner det er urovekkande at fylkesadministrasjonen igjen bommar grovt på økonomiske prognosar. Sist tilfelle han viser til er då det viste seg at Nordøyvegen var 1,2 milliardar kroner billegare enn først venta. Foto: Staale Wattø