- Vi jobber nå i departementet og vi vil om kort tid sende den til Stortinget, sier en fornøyd samferdselsminister til smp.no.

Innstillingen fra departementet er ikke overraskende at de anbefaler Stortinget si ja til bompengeinnkreving.

- Jeg var selv og så på prosjektet for et par år siden. Da var det en del utfordringer for prosjektet. Særlig stigningsgraden i tunnelene var et problem og vi måtte derfor be om at en gikk en runde til. Nå er disse utfordringen ordnet opp i og jeg kan derfor anbefale at en starter å bygge dette prosjektet, sier Solvik-Olsen.

Selv om bompengeproposisjonen nå sendes til departementet er det tvilsomt om Stortinget rekke å behandle saken før sommerferien. Det er det presidentskapet på Stortinget som bestemmer. Men det spiller mindre rolle.

Ved at Samferdselsdepartementet sier ja til Nordøyvegen, kan Statens Vegvesen starte å sende ut jobber på anbud.

Frps Frank Sve har vært en ivrig tilhenger av prosjektet som bygges i regi av fylkeskommunen.

- Jeg er mektig imponert over viljen til å vise handlekraft i denne saken både frå vegdirektør, departement og Samferdselsministeren. Uten handlekraft og en positiv vilje til å finne løysinger innenfor det som er mulig, hadde vi ikke fått Nordøyvegen på plass, sier Sve.

Dermed kan spaden stikkes i jorda. Det en først skal i gang med er å lage såkalte forskjæringer til tunnelinnløpene. Altså alt som må gjøres før en kan starte selve drivingen av tunnelen.

- Som følge av at vi nå får bompengeproposisjonen til Stortinget kan en staret å sende ut anbudspapirene på disse jobbene, sier Sve.

Det ligger en årelang kamp bak dette prosjektet som gjennom to undersjøiske tunneler og bruer skal binde sammen Lepsøy, Haramsøy, Longva, Fjørtoft og Harøya sammen med Haram fastland. Prisen er på rundt 3,6 milliarder kroner der bompenger og ferjeavløsningsmidler fra staten er det som betaler vegen.