I kartet til over kan du klikke og sjå kva for spørsmål innbyggjarane i dei enkelte kommunane skal svare på.

• Blir det ja eller nei til den nye storkommunen Ålesund?

• Er det håp for landkommunen Storfjord?

• Kva blir lagnaden for Runde kommune på ytre søre?

• Kan folket i Ørsta og Volda finne saman i ei felles framtid?

• Eller blir det nei til samanslåing over heile linja og totalhavari for heile reforma?

Svaret på mykje dette kan vi få i løpet av torsdagskvelden.

Kan du svare? Få svar på det du lurer på om kommunereforma

Les flere saker om kommunereforma.