Nå frykter de 40 brannfolkene i beredskapstroppen konsekvensene av kuttforslaget som blant annet innebærer å droppe investeringa i en såkalt rein og skitten sone.

I tirsdagens formannskapsmøte skal politikerne ta stilling til forslaget om å fjerne 13,5 millioner investeringskroner hos Ålesund Brannvesen.

– Vi er både skuffa, frustrert og forbanna. Dette er helsa vår det er snakk om, sier Marius Aam, som er tillitsvalgt og leder Ålesund brannkorpsforening.

Følg smp.no på Facebook

Forurenser arbeidsplassen

Arbeidsmiljøsituasjonen ved brannstasjonen fra 1970-tallet blir betegnet som uholdbar. Aam forklarer at de etter en brannutrykning helst skal skifte klær så raskt som mulig og komme seg i dusjen.

– Det vi trenger er en plass der vi kommer inn med bilen og utstyret til et rom som er tilrettelagt med avtrekk - og deretter raskt i dusjen. I dag må vi gå gjennom hele boligdelen for å komme til en dusj, sier Aam oppgitt.

Frykter kreftfare

Forskning fra USA og Canada tyder på brannfolk har høyere risiko for flere kreftformer, og det anbefales at stasjonene utformes for å minske risikoen.

Aam sier dette er et tema som har fått stor oppmerksomhet blant de ansatte de seinere åra, men han kjenner ikke til at noen har slutta som følge av frykt for helseplager.

Investeringene i rein og skitten sone ved de to stasjonene i Ålesund og Spjelkavik, er beregnet til 1,7 millioner kroner. I tillegg var det foreslått å investere til sammen 5,8 millioner i ny boligdel og sluttføre prosjektet med ny brannstasjon.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no

«Kritisk nødvendig»

Styret i Ålesund brannvesen vedtok i et ekstraordinært møte mandag at det var «kritisk nødvendig» å komme i gang med opprustningen av stasjonene for å tilfredstille HMS-krav.

De foreslår at hele bevilgningen på 13,5 millioner til brannvesenet beholdes. Det inkluderer også ny redningsbil ny liten brannbil med firehjulstrekk. Vedtaket blir oversendt formannskap og bystyre.