Knut Stavseng har valgt å sette det planlagte byggeprosjektet i Sjøholt sentrum på vent etter at Ørskog kommune ba om støyvurdering. Det skriver Stavseng i en pressemelding torsdag morgen.

Støyvurderingen ble utført av Norconsult og denne viste støyverdier betydelig over det maksimalt tillatte for nye boliger. Ifølge meldingen skal den sterkt trafikkerte E39/E136-vegen gjennom sentrum være kilden til problemet, og da særlig innslaget av tungtrafikk.

«Den planlagte boligblokka med forretningslokaler og 18 leiligheter er spesielt utsatt, og mest i de øverste etasjene. Byggestart vil være avhengig av en løsning på støyproblematikken», heter det i meldingen.