Inspeksjonene av Airbus-helikoptre ferdig – ingen funn

foto