1,3 millioner kroner i underskudd

foto
Styremøte i «The North West». Styreleder Knut Flakk og rådmann Astrid Eidsvik i forgrunnen. Foto: Staale Wattø