I Norge er det mer enn 1200 veitunneler. I snitt er det branntilløp i to av disse hver eneste måned, og hvert år dør nær fire personer i tunnelulykker, skriver Teknisk Ukeblad (TU).

For å redusere antall tunnelbranner og bedre den generelle tunnelsikkerheten, lanserte EU nye sikkerhetskrav i 2004. Den nye tunnelsikkerhetsforskriften trådte i kraft i 2014.

Selv om Norge fikk dispensasjon fram til 2019, er det fremdeles 39 norske veitunneler som ikke tilfredsstiller minstekravene i forskriften. 25 av dem ligger på Vestlandet.

Fem av dem er i Nordfjord, og de har følgende status:

Forberedende arbeider har startet på fire av tunnelene. Unntaket er Lotetunnelen fra 1966 som kan trenge en større oppgradering enn først forutsett. Behov for blant annet nye havarilommer, kameraovervåkning, vann- og frostsikring.

Kongenestunnelen, Breisvortunnelen og Maragjøltunnelen: Skal stå ferdig i løpet av 2027–2028.

Kjøshammartunnelen: Usikkert. Foreløpig anslått ferdigstilt i 2030–2031.

Lotetunnelen: Usikkert. Foreløpig anslått ferdigstilt i 2035.

På Øst- og Sørlandet er samtlige europaveitunneler blitt oppgradert til EU-standard de siste årene, men mange av de 25 tunnelene i vest vil først ferdigstilles eller erstattes mellom 2030 og 2040.

– Vi mener den norske regjeringen bør prioritere sikkerheten til brukere av veitunneler og fremskynde nødvendige oppgraderinger, sier Jarle Hetland, kommunikasjonssjef i Esa, til TU.