Over 1.000 fiskeriinspeksjoner – 30 alvorlige overtredelser avdekket