Uenige om hvor vegen bør gå – ber om tre år før beslutning tas