Ti medlemmar i lokal­partiet melder seg ut – kan ikkje stå inne for fram­toningen