Av: Lene Flataker

Helseføretak oppdaga alvorleg avvik i datatryggleiken