Stor vannføring i Follestaddalselva bekymrer lokale

foto