Tillits­valgt på sjuke­huset: Fort gjort å skape strekk i laget nå