Helsebyråden i Oslo bekymret for dårlig kontroll på Gardermoen

foto