– Ventinga og køane er eit problem i seg sjølv, og det skapar mange trafikkfarlege situasjonar

foto