Vil vite om de kan gå videre med boligprosjekt

foto