Det sier seniorforsker i Møreforsking, Marte Fanneløb Giskeødegård, som nå er klar med en fersk rapport om kompetanse i regionen.

– Bedriftene er «på», de er optimistiske og rigger seg for framtida, men vet ikke helt til hva. De trenger folk som er endringsvillige og gode til å jobbe i team. Men det er på sett og vis ullent hva dette innebærer.

Ting skjer så fort. Mange er veldig tekniske når de skal identifisere hva de rigger seg til. For eksempel ny teknologi. De tar mindre inn over seg hva dette innebærer av organisering, forretningsmodeller og hva de trenger av kompetanse. En kan spørre om de tenker for mye i vante baner, sier hun til Sunnmørsposten.

Søker hybridmennesker

Alle prosjektgruppa har vært i kontakt med snakker om digitalisering og omstilling. Det søkes etter medarbeidere som er faglig dyktige, som har IT-kompetanse og som er omstillingsdyktige.

– Bedrifter er opptatt av at de ansatte har en kjernekompetanse, men kobler på hybrider av kompetanse og personlige egenskaper der du må være litt av et supermenneske om du skal leve opp til alle kravene, sier hun.

Søker samarbeidsformer

Rapporten konkluderer med tre forslag til løsning når det gjelder samarbeidsformer:

– Den første handler om å skape en kompetanseallianse bestående av klynger, utdanningsinstitusjonene og fylkeskommunen som kontakter sine virksomheter der en stiller faste spørsmål om hva de er mest opptatt av nå og hvordan dette kan løses der en kan få dialog mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet som kan skape noe dynamisk.

Det var jo viktig for arbeidslivet at vi ikke skulle skape flere møteplasser derfor er systematikken avgjørende her. Altså hvordan det skal skje og tar utgangspunkt i det samme.

At en tross ulikt utgangspunkt og fokus får en felles forståelse for hvor en vil og som er noe mer enn å generere gode ideer.

Kan koble seg på North West

Det andre forslaget til løsning er å bruke denne systematikken inn i eksisterende partnerskap, RSA (råd for samarbeid med arbeidslivet), og revitalisere dialogen mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Siva, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, NHO, LO og Nav.

En tredje løsning er mer dynamisk. I stedet for å skape enda et forum kan en la fylkeskommunen ha en mer aktiv rolle og koble seg på workshops og ting som skjer som for eksempel North West Forum og InnoTown.

Uansett løsning er det viktig at de som er med opplever at dette er viktig og nyttig og at de vil prioritere det, sier Fanneløb Giskeødegård.

Del av nasjonalt prosjekt

– Dette er et ledd i et nasjonalt prosjekt på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og med Kommunal- og moderniseringsdepartementet sterkt inne, opplyser FoU-rådgiver Anna-Marie Hatlestad i Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Oppfølginga blir hvordan vi skal ta dette videre med konkret tilbakemelding til vår ledergruppe og partnerskapet som består av NAV, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, LO, NHO, Siva, KS i tillegg til Møre og Romsdal fylkeskommune. Kanskje henter vi litt fra alle forslagene.

Bedriftene vurderer sitt behov. Utdanningsinstitusjonene fra vgs., til fagskole og høgere utdanning skal være litt mer framtidsretta. Hvis en får en systematisk gjennomgang der en stiller samme spørsmål til begge grupper vil det kanskje oppstå en mismatch som en må justere seg etter og som fører til endringer begge steder.