Ber om gjennomgang av reglene etter dødsulykke på Vard-skip

foto