Aasen usikker – Molde-ordfører sier nei

foto
Dystert: Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik (t.v.) skisserte en dyster framtid for økonomien til fylkeskommunene. Fylkesordfører Jon Aasen er høyst usikker på om det er mulig å realiserer Nordøyvegen. Alle foto: Staale Wattø Foto: Staale Wattø