Ap vil behalde heile støtta til Globalskolen

foto
Globalskolen har nesten 1400 elevar. Her ser vi to av dei: Magnus og Stella Aasen McIntyren. Mora deira Ingvill følger interessert med på nettundervisninga. Foto: Tarjei Engeset Ofstad