Betre tider for småkraft

foto
Dei fleste småkraftverka på Vestlandet har tent gode pengar dei siste månadene, men nye verk som har fått konsesjon, har problem med finansieringa og har difor ikkje kome i gang med utbygging. Biletet syner kraftverk ved Korsbrekkelva på Hellesylt. Foto: Knut Arne Aarset