Satsar på hyttetun med mikrohytter

foto
Arkitekten Margarida Pais har teikna tre ulike mikrohusmodellar, med praktiske løysingar, der ein skal ha alt ein treng på minimalt med plass. Foto: Illustrasjon: Margarida Pais