Det er betydelig forskjell på lønnsslippen til kvinnelige og mannlige ledere i Møre og Romsdal. Mens kvinneledere i fylket i snitt tjener 532 400 kroner, ligger herrenes lønn på 674 500 kroner.

Det er en forskjell på 142.000 kroner.

En gjennomsnittlig mellomlederlønning i Møre og Romsdal er på 637 700 kroner før skatt, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2015. Dette er 102,1 prosent av årslønnen til en gjennomsnittlig norsk mellomleder.

– Møre og Romsdal er ganske gjennomsnittlig når det gjelder lederlønninger. Fylket har en del næringsliv som trekker opp lønnsnivået sammenlignet med for eksempel trønderfylkene, samtidig som de ikke kommer helt opp til nivået de ligger på i Hordaland og Rogaland, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne i en pressemelding.

Sogn og Fjordane ligger på plassen foran Møre og Romsdal på listen du ser under.

Lederlønn etter fylke:

1. Rogaland: 716 100

2. Oslo: 690 400

3. Hordaland: 656 900

4. Sogn og Fjordane: 652 300

5. Møre og Romsdal: 637 700

6. Vest-Agder: 624 100

7. Sør-Trøndelag: 617 500

8. Vestfold: 594 400

9. Akershus: 583 200

10. Buskerud 565 500

11. Nord-Trøndelag: 563 300

12. Telemark: 562 000

13. Finnmark: 560 700

14. Nordland: 546 800

15. Troms: 543 500

16. Østfold: 539 500

17. Hedmark: 520 800

18. Oppland: 507 900

19. Aust-Agder: 507 300

(Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2015 – gjennomført blant medlemmer i organisasjonen Lederne. Tallene viser gjennomsnittlig bruttolønn 2014 i NOK. Snitt for hele landet: 624 400)

Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne, konstaterer at det er til dels store geografiske forskjeller på lønnsslippen til norske ledere. Foto: Lederne