Seks bilførarar fekk forenkla førelegg, då UP hadde kontroll i Olden i Stryn, onsdag.

Høgste fart under kontrollen, som vart halde i ei 60-sone, var 84 km/t.

Det var også gitt to førelegg for mobilbruk og seks gebyr for manglande bruk av bilbelte.

foto