1. mars etablerte Piratpartiet seg i Møre og Romsdal. Partiet har utspring i det svenske søsterpartiet med samme navn, og ble nylig godkjent i det norske partiregisteret, etter at det var samla inn 5000 underskrifter på landsbasis.

Laget vil stille med egen liste i Møre og Romsdal til stortingsvalget 2013, opplyser partiet. Kjerneprogrammet er under utvikling på piratpartiets nettside.

Leder for fylkespartiet er Elin Kristin Dyb fra Giske. Dyb er til daglig IKT-lærling ved Borgund videregående skole. Nestleder er Stian Færøy bosatt i Volda. Styremedlem er Robin Lange fra Molde. Per dags dato har fylkeslaget ni medlemmer, opplyser Dyb.

Åpen diskusjon

All kommunikasjon og behandling av saker skal foregå i åpne forum, som alle kan få tilgang til for å se hvordan den politiske prosessen foregår.

– Fylkespartiet ber om at alle henvendelser sendes på e-post, for at styret i fellesskap skal kunne svare på spørsmålene, sier Dyb til smp.no.

Piratpartiet ønsker blant annet å styrke personvernet, ved å styrke Datatilsynet og stanse implementeringen av Datalagringsdirektivet. Partiet ønsker at all offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og fritt tilgjengelig.

Med unntak av kjernesakene skal medlemmene kunne bruke et stemmesystem. Piratpartiet vil gjennom et breddedemokrati være en endring og et forbilde for demokratiet.

Følg smp.no på Facebook