I går la Deutshe bahn fram planene om den nye lyntoglinja mellom Dombås og Ålesund. Selskapet hevder at det er økonomisk forsvarlig å bygge banen.

Flere steder på Sunnmøre kan glede seg over å bli stoppested for høyhastighetstoget dersom planene realiseres.

Det er lagt inn stopp på Bjorli, Valldal, Vestnes, Skodje, Moa og Ålesund.

Lyntoget vil gå med en hastighet på over 300 km/t og det er regnet med en reisetid fra Ålesund til Oslo på ca. 2 timer og 30 minutter.

Tunnel

Det blir 12 daglige avganger fra Ålesund. Traséen er på 193 kilometer og halvparten skal gå i tunnel. En enveisbillett vil koste 7-800 kroner. Frakt av godts blir like viktig for lønnsomheten som passasjertrafikken, ifølge utrederne.

Prosjektet vil koste svimlende 36,5 milliarder kroner, men banen vil bli nedbetalt på 30 år, inkludert en profitt til driverne av toget.

– Til å begynne med trodde jeg ikke at et slikt prosjekt ville lønne seg i et grisgrendt land som Norge. Men på grunn av at nordmenn reiser så mye mer enn europeere flest så er det realistisk også her, sier prosjektleder Ottmar Grein i Deutsche Bahn.

Samarbeid

Det var nesten hallelujastemning da planene ble lagt fram i Ålesund i torsdag. Politikere og næringslivet vil nå jobbe sammen for drømmen om lyntog skal bli til virkelighet.

Fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal, Svein Atle Roset, tok til orde for et storstilt løft på Sunnmøre for å få traseen til Ålesund med i de nasjonale planene om lyntog.

– Vi må søke allianser med fylker som Sør-Trøndelag og Oppland, og finne ut hvilke felles interesser vi har når det gjelder trasévalg, sier han.

Roset ber også om støtte fra Mørebenken på Stortinget. Det er nemlig Stortinget som til slutt skal avgjøre om det blir lyntog og hvilke traséer som skal velges.

Gode planer

Også næringslivet jubler over prosjektet. Fra de om lag 80 frammøtte var det så godt som ingen innvendinger mot hurtigtoget.

Bedriftseier Knut Flakk var blant dem som tok til orde for lyntog til Sunnmøre.

– Jeg er overbevist om at vi noen år fram i tid vil få et nasjonalt og europeisk nett med hurtigtog. Da er det avgjørende at også vår region er koblet til dette nettet, sier han.

Flakk frykter at Sunnmøre ender i bakevja om toget ikke stopper her.

– Det vil være en katastrofe for regionen. Om vi derimot blir en del av nettet så vil det få veldig gode ringvirkninger for både industri og turisme, sier han.

Luftslott eller god sjanse for å lykkes? Si din mening om lyntogplanene mellom Dombås og Ålesund?