Fann sjeldan delfin i fjøresteinane

foto
Kaldt vatn og delvis frose underlag gjorde at tannkvalen var relativ godt bevart trass i at den truleg har lege i to-tre veker. Kartet viser kvar funnet vart gjort - så sørspissen av fugleøya sør for Ålesund. Kart: Sunnmørsposten/foto: Privat