No skal den tre meter lange tannkvalen gjerast klar for miljøsenteret på Runde.

– Der skal han stillast ut som ein kuriositet i ei større zoologisk utstilling, fortel samfunnsvitar og biolog Michael Hundeide til smp.no.

Følg smp.no på Facebook

Søkte fuglar, fann kval

Det var han som saman med kameraten Elias Ryberg rapporterte funnet av arrdelfinen i fjøra på Runde 23. mars. Dei var på fugleøya for å ta opp fuglelydar då nokre turgåarar tipsa dei om kadaveret.

– Dei trudde det var ein sel, men vi såg raskt at det var ein kval. Eg syntest han var rar og tok nokre bilete for å finne ut kva det var for ein, fortel Hundeide.

Han sendte bileta til zoologisk museum for å få bekrefta at det var ein arrdelfin. Denne mellomstore delfinen, som tidlegare heitte rissodelfin, trivst best i tropiske og temperererte havområde.

– Rissodelfinar er observert to eller tre gongar tidlegare i Noreg, og berre i Oslofjorden og i Trondheimsfjorden, seier Hundeide.

Kan ha lege i to-tre veker

Tilfellet som gjesta norske farvatn og altså enda opp i fjøresteinane i Herøy, var relativt godt bevart av kaldt vatn og delvis frose underlag.

– Han var litt oppeten, men likevel ganske heil. Lokalbefolkninga har registrert at han har vore der i to-tre veker, fortel den engasjerte biologen.

Hundeide har forska mykje på haldningar til natur, dyr og verneområde og ser stor verdi i at skjelettet til delfinen etter kvart skal stillast ut på Runde Miljøsenter.

– Den kjem til å verte ein slags attraksjon der ute, forhåpentlegvis på sikt saman med andre kvalsortar som er meir karakteristiske for regionen, slik som spekkhogger, nise og grindkval. Dagleg leiar Nils-Roar Hareide gjer eit viktig arbeid med formidling og det å skape merksemd rundt utviklinga i faunaen på Runde og områda rundt, synest Hundeide.

Les fleire nyheiter frå Søre Sunnmøre og Nordfjord på smp.no

Preparering tek tid

Heller enn å vere i påskefjellet har han saman med Eivind Sørnes nytta fridagane i påska til å partere det nesten 500 kilo tunge kvaldyret.

- Han køyrde opp frå Fredrikstad og er no dratt ned att med leivningane, seier Hundeide.

Skjelettet, som er fullt av feittstoff og som det er ein omstendeleg prosess å preparere før det kan monterast og stillast ut, kan ventast å vere ferdig oppsett for publikum om omtrent eitt år.

- Vi har dessutan send vev-, hud- og kjøtprøver til DNA-testing på zoologisk museum. Det er mykje forskingsrelatert aktivitet til dette dyret. Han skal òg innlemmast i prosjektet Barcode of Life, fortel ein oppglødd Hundeide.

foto
Runde Miljøsenter i Herøy har mellom anna fått tilbake Rundeskatten til fugleøya - og bygger opp ein zoologisk utstilling for besøkande. Foto: Knut Arne Aarset