Framleis store jervetap for sauebønder

foto
Også i år er tapa store for sauebønder øvst i Valldalen. Foto: Hans Martin Gjedrem