Opposisjonen krever penger på bordet etter strengere smittetiltak