Mange hotell på Nordvestlandet må permittere tilsette

foto