Torsdag legger arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget fram sin innstilling om bruk av bemanningsbyrå. Bakgrunn er et forslag fra SV om å innføre forbud mot generell utleie av arbeidskraft.

– Jeg tør nesten ikke tenke på konsekvensene av et forbud, sier Sperre.

– Hva er konsekvensene for verftene og fiskeindustrien om det kommer et forbud mot midlertidige ansettelser sammen med en innskjerping i bruken av bemanningsbyråer?

– Jeg kan ikke se at det er gjennomførbart, sier Sperre.

Uklart utfall

Et fullstendig forbud blir det etter alt å dømme ikke. Da må i så tilfelle arbeidsmiljøloven endres.

Avhengig av hva KrF faller ned på, kan det gå mot en innstramming av reglene for bruk av bemanningsbyråer.

Sp, Ap og SV går i tillegg inn for at adgangen regjeringen innført i 2015 om bruk av midlertidige ansettelser fjernes.

– For fiskeindustrien ligger det i sakens natur at vi er avhengig av fleksibilitet i ansettelse og arbeidstid. Vi må ha ansatte når råvarene er tilgjengelig. For pelagisk industri handler det anslagsvis om 6-8 måneder hvert år. Derfor er vi helt avhengige av den fleksibiliteten midlertidige ansettelser gir oss, sier Sperre.

Hun mener denne saken er blitt unødig politisk polarisert.

– Jeg synes det er trist at vi har en fått en politisk polarisering i disse spørsmålene. Opposisjonen er opptatt av markering i stedet for å finne fram til kloke beslutninger. Alle er enige om at vi ønsker arbeidslivskriminaliteten til livs. NHO ønsker et seriøst arbeidsliv, men det finnes ingen quick fix for hvordan vi skal få det til, sier Sperre.

Kutte midlertidige ansettelser

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen leder arbeidet med denne saken i arbeids- og sosialkomiteen.

– Vi mener den generelle adgangen til bruk av bemanningsbyråer skal være knyttet opp mot bruk av byråer for å dekke opp vikarstillinger. Unntakene det åpnes for skal gjennomføres i samråd med de tillitsvalgte, sier Lundteigen.

Han understreker at det er Senterpartiet syn.

Dokumentet som presenteres i dag består av primære standpunktene til de enkelte partiene.

Så skal det blant annet forhandles med KrF som ikke er representert i komiteen.

– Vi ønsker også å kutte adgangen til midlertidig ansettelser, påpeker Lundteigen.