Folkefest på dugnadsånd

foto
Abdishukri Harun Isaak, Eivind Eliassen, Tobias Øvrevoll Kalstad og Petter Ludviksen er blant de frivillige ungdommene som har bidratt til å gjennomføre Jugendfest 2019. Foto: Tone Hafsås