Lagret farlig avfall ulovlig

foto
Bilde tatt under inspeksjonen på Norsk Gjenvinning AS sitt anlegg. Her blei det avdekket farlig avfall som blei ulovlig lagret utendørs. Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal