Omsorgsarbeider død etter vold – utviklingshemmet mann mistenkt

foto