Fylkesmannen vil ha to storkommuner på Romerike

foto