Aspøy skole har en rekke elever med tilknytning til andre land enn Norge. De driver morsmålsopplæring på 15 forskjellige språk og er fokusskole for arbeid med flerkulturell opplæring.

I tilknytning til 90-årsjubileet skolen markerer i år har de henvendt seg til 17. mai-komiteen i Ålesund med spørsmål om å få bruke flagg fra elevenes opprinnelsesland i 17. mai-toget. Rektor Ann Elin Haadem forklarer at de har laget flaggene selv.

– Dette er flagg i papir med norsk flagg på én side, og et annet flagg på andre sida, for elevene som ønsket det, sier hun.

Les også: Flunkende nye flagg

Kun én gang

Flaggene ble brukt under 90-årsmarkeringen i november, og nå håper rektor at de kan bruke dem igjen på 17. mai.

– Vi ønsker ikke å gjøre dette hvert år, elevene er alle stolte over det norske flagget, men vi håper det kan være rom for også andre flagg denne ene gangen, sier Haadem. Siden skolen har jubileum så skal de gå først i årets 17. mai-tog, og flaggene er ment som en positiv synliggjøring av det kulturelle mangfoldet i kommunen.

Skaper presedens

Mens skolen altså har forespurt 17. mai-komiteen i Ålesund om bruk av flere flagg enn det norske i toget, har komiteen tatt spørsmålet videre i form av en formell henvendelse til kommunen.

– Dette er en type sak som setter presedens for hvordan vi velger å behandle tilsvarende henvendelser i framtida, skriver Stig Gunnar Myren på vegne av komiteen - og ber om en klar uttalelse. Han viser også til at tilsvarende problemstilling har fått stor oppmerksomhet i Oslo:

Absurd å si nei

I 2008 sa 17. mai-komiteen nei til flagg fra andre nasjoner, mens ordfører Fabian Stang (H) slo fast at man kan vaie med det flagget man vil.

– Fra bystyrets side oppfordrer vi til å føre det norske flagget, men det er ikke noe forbud mot å ha med seg flagg fra andre land, sa Stang da.Han mente det ville være helt absurd å skulle ta fra noen flagget eller kaste dem ut av barnetoget fordi de går med andre lands flagg.

- Opp til 17. mai-komiteen

Ålesund kommune har svart på henvendelsen fra 17. mai-komiteen, men overlater saken til dem, sier bysekretær Tore Hals.

– Vi kan ikke overprøve en 17. mai-komité vi ikke har oppretta, sier bysekretæren.

Og med dét er saka tilbake hos 17. mai-komiteen i Ålesund og Stig Gunnar Myren.

Vil ikke mene noe - foreløpig

- Vi har foreløpig ikke mottatt svarbrevet fra Ålesund kommune, bare fått innholdet referert av media. Vi vil derfor vente på brevet og drøfte saka internt, før vi går ut og mener noe om den, sier han.

- Samtidig ligger det en tradisjon til grunn, om å samles rundt det norske flagget, på tvers av religion og kultur, for å markere fellesskap denne dagen. Nettopp fordi vi opplever dette som ei prinsippsak ba vi kommunen om svar, og jeg må innrømme at jeg sliter litt, når vi plutselig får mandat til å avgjøre ei sånn sak, sier han.

Mer enn teknisk arrangør?

- For hva er en 17. mai-komité? Jeg trodde vi var en teknisk arrangør, og bare dét. Nå er jeg ikke sikker lenger, sier Myren. Både han og rektor ved Aspøy skole, Ann Elin Haadem gir uttrykk for at det vil være trist, dersom flaggforespørselen får et negativt fokus.

Om negativt fokus

- Dette er barn som er glad i begge landa sine, påpeker Myren. Rektor gir, på si side, uttrykk for at det å få bruke flere flagg i 17. mai-toget ikke er noen stor og viktig sak for skolen.

- Alle ved Aspøy skole er stolte av det norske flagget, dersom noen tvilte på det. Hvis dette ender ut med et negativt fokus på noe som faktisk er positivt, tror jeg vi dropper alle andre flagg bortsett fra norske. Vi har kjørt ti nye, norske flag og skal ha flaggborg, sier hun.