Samrøystes ja til sal av Fjord1-aksjar til Havila

foto
Ingen av medlemmane i fylkestinget reiste seg for å stemme i mot avtalen som er framforhandla med Havilafjord. Foto: Ingvild Ramstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune