Lokale reiarar jobbar for eiga løysing

foto
Offshore supply-reiarlaga kjempar med dårlege tider og mange skip i opplag. I vinter låg tre Siem Offshoreskip i opplag ved Bryggja i Vågsøy. Offshorereiarlaga på Sunnmøre slit på same måten, og det er bankar og andre långjevarar som har avgjerande innverknad på framtida deira. Arkivfoto