Avviser Fagerlia-kritikken

foto
<strong>God beregningsmåte:</strong> – De sju indikatorene vi har benytta i undersøkelsen har alle svakheter, men samlemålet - skolekvaliteten, jevner det hele ut, sier prosjektleder for rapporten Skolekvalitet i videregående opplæring, Torberg Falch. Foto: PRESSEFOTO