Det kunne i hvert fall gå an å tyde Høyres Knut Anders Oskarson i den retning da Ålesund bystyre torsdag kveld diskuterte søndagsåpne butikker. Noe det skulle vise seg at et flertall  av politikerne ikke ønsker.

Les også: Vil ha slutt på privat pleie

Liberalist

Oskarson tok ordet etter at Frps Erik Tørrissen hadde framført sine og partiets argumenter om frihet til å velge. Også til å handle på søndager.

- Jeg hadde i grunnen håpet at Tørrissen var på plass i bystyresalen i dag, for han er et strålende eksempel på den reindyrka liberalismen uten kryss og b, sa Oskarson. Men noen skranker må det settes opp for full frihet. Det er i grunnen det som skiller dyr fra mennesker, slo han fast.

Høyres frittalende representant var den eneste fra partiets bystyregruppe som hadde skrevet under på et fellesforslag om å si nei til søndagsåpne butikker. Det er Kulturdepartementet som har sendt saka ut på høring, og nå kommer altså Ålesund til å anbefale at man sier nei til en slik lovendring.  Under avstemningen stemte også Høyres Inger Marie Sperre for forslaget fra KrF, Ap, Venstre og SV.

Leder: Unødvendig hast om søndagsåpent

I de mørke kroker

Knut Anders Oskarson sa at han var fullstendig klar over at søndagshandel var forankret i Høyres program, og at det også har et landsmøtevedtak bak seg.

- Men det er lenge siden dette vedtaket ble gjort, og jeg tror etter hvert  det har blitt  langt mellom søndagshandelentusiastene også i Høyre. Kanskje med unntak av de som befinner seg i de innerste og mørkeste krokene i Høyres hus.

Tilbud og etterspørsel

Det var KrFs Åse-Marie Myren som la fram forslaget om å si nei, og hun begrunnet det bl.a. med at det er viktig å opprettholde grenser for kommersiell handel på søndager. Myren har også reagert på at departementet i sine vurderinger sier at det er tilbud og etterspørsel, og ikke lovverket som egner seg best til å regulere butikkenes åpningstider.

- Jeg håper dere hører hvor feil dette er, sa Åse-Marie Myren, som også var bekymret for konsekvensene for Ålesund sentrum.

- Erfaringer fra Danmark viser at liberalisering av regelverket og mer søndagsåpent, har ført til at handelen flytter inn i kjøpesentrene. Er det dette vi ønsker, spurte Åse-Marie Myren.

Og det gjør altså ikke flertallet i Ålesund bystyre.

Åse-Marie Myren fikk med seg flertallet i bystyret på et fellesforslag om å si nei til søndagsåpne butikker.