Annik Magerholm Fet er en av fire nye ledere som skal lede hvert sitt tematiske satsingsområde. Sammen med mange forskere skal de løse utfordringer knyttet til havet, energispørsmål og bærekraftighet i samfunnet.

Tverrfaglig samarbeid

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) har satt fokus på fire nye strategiske forskningsområder for de neste 8 årene. Disse satsningene tar utgangspunkt i NTNUs tverrfaglige miljø rundt teknologi, naturvitenskap og samfunnsfag. Magerholm Fet skal lede satsingen Bærekraftig samfunnsutvikling.

Kan du forklare hva satsingen innebærer?

– Det er meislet ut fire hovedområder. Det ene er at man skal bidra til å skape rammevilkår for næringslivet, slik at det blir lønnsomt å velge bærekraftige løsninger. Det kan dreie seg om skatteordninger, offentlige innkjøp eller byutvikling, sier Magerholm Fet.

Det skal forskes på hele livsløpet til produkter og hvilke miljømessige og økonomiske konsekvenser valg av materialer og løsninger vil gi. Satsningen innen bærekraft skal samarbeide med de andre områdene innen havromsteknologi og energiløsninger.

Hvordan fungerer dette i praksis?

– I byggesektoren har for eksempel nye standarder for nullutslipps-bygg blitt retningsgivende, i fremtiden ser en for seg plusshus som genererer egen energi slik at du for eksempel kan lade el-bilen på energi som er skap i huset. Ved hjelp av nye analyseverktøy skal vi enkelt kunne se hvordan vårt forbruksmønster og levestil kan bidra til lavere klimagassutslipp. Dette er eksempel på bærekraftig tenking, sier Magerholm Fet.

Viktig for NTNUs samfunnsbidrag

Også rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, ser fram til prosjektstart.

– Jeg er glad for at disse lederne nå er på plass. Dette vil føre til ny og større fart på områder som er viktige for NTNUs samfunnsbidrag. Jeg ønsker de alle velkommen, og ser frem til et godt og nært samarbeid, sier rektor Gunnar Bovim i en pressemelding.

De to andre nye lederne er Ingrid Schjølberg, som skal lede satsingen Havromsvitenskap – og teknologi, og Olav Bjarte Fosso, som skal lede satsingen Energi.

Lederen for den siste satsingen, Helse og velferdsteknologi, blir trolig ansatt over sommeren.