foto
Emblem følte de sto ved et vegskille da de ansatte Sindre Knutsen som sportslig utviklingsleder i januar 2012. Knutsen sørger i dag for at det er en sportslig rød tråd i det som blir gjort i Emblem. Nettopp denne ansettelsen får æren for at aktiviteten, spesielt i de de litt eldre klassene, har blomstret opp på Emblem de siste årene. Foto: Nils Harald Ånstad

Fra amatørfotball til millionbutikk