Muligens bygging av krabbefelt i Romsdalen neste år

foto