– Utfordrande – men vi har kontroll

foto
Her ser ein anlegget til Spenncon i Hjørungavåg - der totalt 26 tilsette har testa positivt for koronaviruset med hurtigtest. Foto: ANDREAS BJERKNES, Vikebladet Vestposten